FA
0
حضور پالادیوم در نمایشگاه تولیدات داخلی - ایران - مشهد
حضور پالادیوم در نمایشگاه تولیدات داخلی - ایران - مشهد
حضور پالادیوم در نمایشگاه تولیدات داخلی - ایران - مشهد

همراهی پالادیوم در نمایشگاه حمایت از تولیدات داخلی با حضور هنرمندان و مردم عزیز مشهد در هتل لوکس قصر طلایی